debatt | 2021-05-03
resenärer på flygplan

Marknadsför inte Sverige till turister som måste flyga långt

Svenska skattemedel används för att locka hit turister från länder som ligger långt ifrån Sverige. En ny studie visar att klimatbelastningen från dessa turisters flygresor ökade kraftigt före pandemin. För att bidra till klimatmålen behövs ändrade direktiv så att även våra turistorganisationer verkar i klimatlagens anda skriver forskare och organisationsföreträdare inom nätverket Klimatsmart semester på DN Debatt.

Även om tjänsteresandet skulle minska i spåren av coronapandemin kvarstår den största miljöbelastningen från turism- och fritidsresandet. En ny studie från Chalmerslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster visar att klimateffekten före pandemin från hitresande turisters flygresor ökade mer än flygets miljöpåverkan i genomsnitt. Det beror på att många turister kommer från länder som ligger långt ifrån Sverige. Det är en ohållbar utveckling.

Ett sätt att göra turismen klimatbättre efter pandemin är att skattepengar i första hand används för marknadsföring till turister som kan komma hit med låg klimatpåverkan från sitt resande i stället för att vända sig till turister med en stor klimatskuld i bagaget, skriver företrädare för nätverket Klimatsmart semester där IVL ingår.

Debattartikeln publicerades på DN Debatt den 2 maj 2021, läs den här:
Marknadsför inte Sverige till turister som måste flyga långtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster