debatt | 2013-09-11

"Så kan klimatarbetet lära av luftvårdspolitiken"

Minska utsläppen av sot, marknära ozon och metan. Klimatarbetet kan dra nytta av framgångarna i europeisk luftvårdspolitik, skriver företrädare från Naturvårdsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet i en debattartikel i tidningen Miljöaktuellt.

Debattartikeln som publicerades den 11 september 2013 kan du läsa här: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.522275/debatt--sa-kan-klimatarbetet-lara-av-luftvardspolitiken