Temaområden

Verksamheten för IVL Svenska Miljöinstitutet och den samfinansierade forskningen är indelad i fyra temaområden.

Inriktningen på verksamheten i temaområdena är definierad för att skapa möjligheter till dialog, samverkan och för att utveckla forskningen.

Naturresurser, klimat och miljö


Temaområdet omfattar strategier, policyer och konsekvensanalyser för ekosystem. I detta ingår användning av och miljöpåverkan på naturresurser och ekosystemtjänster. Dessutom ingår frågor kring vattenförvaltning, miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av reella och industriella verksamheter samt ekologisk kompensation.


Kontakt:

Resurseffektiva kretslopp och konsumtion


Temaområdets inriktning är att utveckla och implementera metoder och verktyg för att stödja näringslivets och myndigheters strävan efter mer resurseffektiva produkter och en mer hållbar avfallshantering. I detta ingår nya affärsmodeller och konsumtionssätt som stödjer utvecklingen av en cirkulär ekonomi.


Kontakt:

Hållbar produktion och miljöteknik

 

I temaområdet kopplas företagens miljö- och hållbarhetsarbete till strategisk affärsutveckling. Målet är att möta företagens och samhällets behov av att analysera och utveckla verksamhet och produktion som klarar höga miljö- och arbetsmiljökrav och som samtidigt ökar kvalitet, effektivitet och lönsamhet och skapar marknadsfördelar.

 

Hållbar stadsutveckling och transporter

 

Temaområdet spänner över samhällsbyggnadssektorns hela bredd och tar genom sitt systemperspektiv ett samlat grepp för stadsplanering och utveckling av befintlig byggd miljö och infrastruktur.


Kontakt:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Temaområden. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig

Video om IVL Svenska Miljöinstitutet

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.