Styrelse

IVL:s styrelse är ansvarig för bolagets organisation och förvaltning inom ramen för aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Annika Helker Lundström
Ordförande

Karin Byman
Senior rådgivare Energi 
IVA

Lena Callermo
Chef samhällsavdelningen
Naturvårdsverket

Marie Louise Falkland
Forskningschef
Outokumpu Stainless

Måns Nilsson
VD
SEI

Pär Larshans
Hållbarhetschef
Ragn-Sells

Peter Nygårds
Ordförande SIVL

Bo Olsson
Chef innovations- och
säkerhetsfrågor
IKEM

Hanna Ljungkvist
Personalrepresentant
IVL Svenska Miljöinstitutet

Mikael Malmaeus
Personalrepresentant
IVL Svenska Miljöinstitutet

Suppleanter

Henrik Sundström
Hållbarhetschef
AB Electrolux

Anders Björk
Personalrepresentant
IVL Svenska Miljöinstitutet

Tina Skårman
Personalrepresentant
IVL Svenska Miljöinstitutet