Samarbeten och nätverk

I IVL:s strategi ligger att upprätthålla och utveckla ett nära samarbete med näringslivet, internationella forskningsorgan och högskolor.

Som ett led i detta har IVL formaliserade samarbeten med till exempel Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska högskola och Lunds Tekniska Högskola. En av IVL:s roller ligger i att agera brobyggare mellan forskning och näringsliv och skapa arenor för samverkan mellan olika samhällsaktörer. Därför leder och deltar IVL aktivt i olika typer av nätverk och andra samarbetet.

Här följer några av våra viktiga samarbeten och nätverk:

SMED - Svenska MiljöemissionsData

Hammarby Sjöstadsverk

CPM - Swedish Life Cycle Center

Mistra Urban Futures

VA-kluster Mälardalen

Sweden Green Building Council

Swedish Cleantech

NTM - Nätverket för transport och miljö

ENERO - European Network of Environmental Research Organisations

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.