Samarbeten och nätverk

I IVL:s strategi ligger att upprätthålla och utveckla ett nära samarbete med näringslivet, internationella forskningsorgan och högskolor.

Som ett led i detta har IVL formaliserade samarbeten med till exempel Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska högskola och Lunds Tekniska Högskola. En av IVL:s roller ligger i att agera brobyggare mellan forskning och näringsliv och skapa arenor för samverkan mellan olika samhällsaktörer. Därför leder och deltar IVL aktivt i olika typer av nätverk och andra samarbetet.

Här följer några av våra viktiga samarbeten och nätverk:

SMED - Svenska MiljöemissionsData

Hammarby Sjöstadsverk

CPM - Swedish Life Cycle Center

Mistra Urban Futures

VA-kluster Mälardalen

Sweden Green Building Council

Swedish Cleantech

NTM - Nätverket för transport och miljö

ENERO - European Network of Environmental Research Organisations