Ledningsgrupp

Tord Svedberg
Vd

Östen Ekengren
Vice vd

Mats Ridner
Administrativ chef

Karin Sjöberg
Enhetschef Miljötillstånd och
åtgärdsstrategier

Patrik Isaksson
Enhetschef Hållbart samhälle

Mona Olsson Öberg
Enhetschef Hållbar verksamhet
och konsumtion

Anna Amgren
HR chef

Anna Jarnehammar
Enhetschef Forskning, Affärsutveckling, Internationell

Louise Gauffin
Kommunikationschef

John Munte
Forskningschef

Elin Eriksson
Chef Key Accounts & Assignments

Joakim Torén (adjungerad)
Miljö- och kvalitetschef