I år fyller IVL Svenska Miljöinstitutet 50 år. Det uppmärksammar vi genom att göra nedslag i vår miljöforskning
med inlägg, berättelser och bilder som kopplar samman historia och nutid.

Martin Ferm mäter på taket till Institute of Public Health.

Svarta och vita episoder i Japan

– hur jakten på partiklar slutade i gödselstacken

En berättelse av Martin Ferm

"Jag började på IVL 1973. Europa hade stora problem med svavelnedfall. Vi mätte sotpartiklar genom att väga och mäta svärtningen på filter som exponerats söder om Göteborg. Filtren blev ofta alldeles svarta. I maj samma år vägde filtren ovanligt mycket trots att de inte var svarta. Vi blev förbryllade förstås. När vi lakade och analyserade filtren insåg vi att det måste vara vita partiklar. Vita och väldigt sura partiklar. Sur nederbörd och sura gaser kände man till, men sura partiklar var något nytt."

"IVL:s dåvarande forskningschef och frontfigur professor Cyrill Brosset, en ganska speciell person med fransk-ryskt påbrå, skickade mig därför till Japan för att leta efter och ta reda på mer om dessa vita episoder. Man hade nämligen mycket problem med luften där och hans teori var att det kunde bero på några slags sura partiklar. Det var så mycket vi inte visste då. Luftkemi var något nytt.

Jag skulle vara i Japan i tre veckor men det slutade med ett halvår. Jag kunde inte ringa hem utan fick skriva brev på tunt flygpostpapper. Vistelsen förlängdes två, tre veckor i taget. Min fästmö väntade tålmodigt i Sverige. På den tiden var det inte så svårt att få forskningspengar, professorn ringde någon han kände på Naturvårdsverket och bad bara om mera. Cyrill Brosset var inte så bra på att hålla i pengar men desto bättre på att förklara bort när det gick fel.

Martin Ferm hjälper till att bära ett tempel under sin vistelse i Japan.

Jag bodde i Tokyo och jobbade med en professor där som Cyrill kände. Det var väldigt få som kunde engelska. Jag hade kontakt med en engelsklärarinna som själv inte kunde få ihop en mening. Vi kommunicerade med hjälp av ritblock. Jag försökte lära mig räkna på japanska men de räknar olika för olika föremål. Mängdlära var inget för dem. Men de var väldigt välkomnande. En gång fick jag följa med en arbetskamrat på besök hos dennes svärföräldrar i en by på landsbygden. De hade inte haft utlänningar där på 600 år.

Vi konstaterade i alla fall till slut att partiklarna inte alls var sura. Det rörde sig istället om stora mängder ammonium som uppstår ur ammoniak och svavelsyra. Efter episoden i maj 1973 uppkom heller inga fler, det var en engångsföreteelse.

Men vi kom fram till att ammoniak var väldigt viktigt, vilket avges framförallt ur gödsel. Det här ledde fram till att jag utvecklade en gasavskiljare, en så kallad denuder, som fångade upp gas och samtidigt separerade den från partiklar. Det blev första gången man kunde mäta ammoniakhalten i luft på ett korrekt sätt. Halvåret i Japan ledde sedan till flera decenniers forskning kring ammoniak från jordbruk. Ammoniakemissioner är fortfarande ett problem för luften i Europa och arbetet med att minska utsläppen går sakta framåt.”

Läs också Ann-Louise Martins möte med Cyrill Brosset.

Martin Ferm med hans senaste uppfinning – en ny modell diffusionsprovtagare som mäter kvävemonoxid och kvävedioxid – ett genombrott för att mäta trafikutsläpp på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Passiva provtagare

  • Martin Ferm är sedan slutet av 80-talet synonym med utvecklingen av passiva provtagare, en liten och lätt och ljudlös ”knapp” med vars hjälp man kan mäta halter av våra vanligaste luftföroreningar och kan placeras var som helst i både ute och innemiljö.
  • Passiva provtagare efterfrågas från hela världen. Varje år analyseras 15 000 provtagare från olika världsdelar på IVL:s laboratorium i Göteborg.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.