I år fyller IVL Svenska Miljöinstitutet 50 år. Det uppmärksammar vi genom att göra nedslag i vår miljöforskning med inlägg, berättelser och bilder som kopplar samman historia och nutid.

IVL gav legitimitet åt Volvos miljöarbete

När Inge Horkeby gick i pension våren 2016 hade han arbetat en stor del av sitt yrkesverksamma liv som miljöchef på Volvo. Och under mer än 30 av de åren i nära kontakt med IVL.

Inge Horkeby berättar att Volvo i början av 1980-talet behövde hjälp med en rad luftrelaterade frågor och att det då var naturligt att kontakta IVL som hade Sveriges främsta experter på mätningar och analys av luftföroreningar.

– Vi hade visserligen byggt upp egen forskning och utveckling inom miljöområdet på Volvo. Men i kontakt med myndigheterna behövdes extern expertis för att få trovärdighet. Jag menar att både IVL och Volvo tjänade på att Volvo hade egen personal med sakkunskap, det utvecklade båda parter, säger Inge Horkeby och tillägger att han dessutom hade egna miljöforskningsmedel som han kunde lägga på extern FoU. Exempelvis på IVL.

Under åren har Volvo arbetat med IVL inom en rad skilda områden som haft stor betydelse för Volvo och Volvos miljöarbete. Det har varit allt från kemirelaterade frågor, vattenreningsteknik, miljöpåverkan, spridningsberäkningar till arbetsmiljöfrågor, där det har handlat om olika processer, till exempel svetsning, som påverkar människan.

Inge Horkeby vill särskilt lyfta en händelse som kom att få stor betydelse för honom personligen, men också för IVL.

– En av våra konstruktörer som jobbade med plaster kom till mig och ville få min hjälp att övertyga ledningen om att det i vissa fall var bättre att använda plast än plåt i konstruktionen.

Han vände sig till IVL med en känsla av att det fanns personer där som också funderade i liknande banor, det vill säga hur man kan jämföra olika material ur kvalitets- och miljösynpunkt.

– Jag kontaktade Bengt Steen och Sven-Olof Ryding som då arbetade med något som kallades produktekologi. Därmed drog vi igång ett pionjärarbete som kom att väcka svensk industris intresse för livscykeltänkande.

Inge Horkeby säger att detta projekt är ett bra exempel på hur IVL hela tiden har förmått att starta nya områden tack vare lyhördhet för kundernas behov, entreprenörsanda och arbetsstruktur.

– Här har de olika plattformar som IVL har skapat haft en viktig funktion för att skapa systematiska möten med dem i näringslivet som behövt lösningar på sina problem. Polar man kunskap med dem som har ett utvecklingsbehov så blir det bra.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.