I år fyller IVL Svenska Miljöinstitutet 50 år. Det uppmärksammar vi genom att göra nedslag i vår miljöforskning med inlägg, berättelser och bilder som kopplar samman historia och nutid.

IVL Svenska miljinstitutet, 50 år, juileumsskrift

50 år i miljöns frontlinje – IVL lanserar jubileumsskrift

I samband med att IVL Svenska Miljöinstitutet i år fyller 50 år lanserar vi nu en jubileumsskrift. Skriften är en tidsresa från 1960-talet fram till i dag, en berättelse om de första stora miljöskandalerna som skakade Sverige, oljekatastrofer och försurning – till dagens globala utmaningar som klimatförändringen, vattenbrist och vår ständigt växande konsumtion.

Läs hela skriften Från vetenskap till verklighet i 50 år och ta del av vår tidsresa här.