IVL Svenska Miljöinstitutets historia

2016 var det 50 år sedan staten och industrin gemensamt bildade Sveriges första miljöforskningsinstitut – IVL Svenska Miljöinstitutet. Det uppmärksammade vi, bland annat här på vår webb med berättelser som kopplar samman vår historia och nutid.