EU-finansierad forskning

Vi deltar i flera av EU:s forskningsprogram på miljö- och energiområdet samt inom regionala samverkansprogram. Genom många års engagemang i forsknings- och utvecklingsprojekt inom EU har IVL byggt upp goda kontakter med många av Europas ledande forskningsinstitut, universitet och nätverk.

Den forskning som vi bedriver inom EU finansieras framför allt genom EU:s ramprogram för forskning och innovation, sjunde ramprogrammet och Horisont 2020. De täcker in grundläggande miljöfrågor som spridning och effekter av miljöföroreningar, klimat, hållbar stadsbyggnad och miljöteknik. Vi utvecklar också verktyg och modeller för att bedöma klimat- och miljöpåverkan av produkter och processer.

För närvarande är IVL delaktigt, som koordinator eller partner, i drygt 30 EU-projekt. Flera av projekten handlar om upprustningen av miljonprogrammen och att omvandla befintliga europeiska stadsdelar med högt energibehov till framtidens smarta städer. Målet är att minska efterfrågan på energi och utsläppen av växthusgaser och samtidigt öka användningen av förnybara energikällor. Det kan uppnås genom att utveckla och testa innovativ teknik och utveckla nya metoder för att renovera byggnader, samt skapa smarta el- och fjärrvärmenät. Vi arbetar också i flera EU-projekt som handlar om vattenrening, kemikalier, avfall och transporter.

Deltagande i EU-finansierad forskning initieras genom ansökningar till utlysningar från EU:s olika forskningsprogram. Då ansökningar tas fram av internationella konsortier krävs goda kontakter och nätverk för att delta. Den EU-finansierade forskningen möjliggör också i många fall deltagande av näringslivs-partners och här kan IVL erbjuda möjligheter för svenska företag att vara med i internationella forsknings- och utvecklingsprojekt.

Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.