Filmen om IVL

Sveriges miljöhistoria är också vår historia. Följ med på en resa från 1966.
Många tidigare miljöproblem har fått lösningar, och framtidens problem har vi redan börjat forska om – från vetenskap till verklighet.