Hammarby Sjöstadsverk

Bristen på rent vatten är ett växande problem i världen. På IVL:s testanläggning Hammarby Sjöstadsverk utvecklar vi tekniker för att kunna återanvända och nyttiggöra renat avloppsvatten. Med vår forskning och våra lösningar kan vi bidra till att fler får tillgång till renare vatten.

Hammarby Sjöstadsverk är en av världens ledande FoU-anläggningar inom vattenreningsteknik. Anläggningen som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH används i både nationella och internationella forskningsprojekt och som en test- och pilotanläggning åt näringsliv och andra parter.

Globala behov i urbana miljöer

En allt större andel av världens befolkning flyttar till städerna och redan idag bor mer än hälften av alla människor i urban miljö. Utmaningen är att se till att alla får tillgång till rent vatten, mat, energi och transporter. Dessutom måste avfall och avloppsvatten tas omhand på ett hållbart sätt.

Avlopp ger rent vatten, energi och näringsämnen

I många länder är tillgången till rent vatten begränsad, något som förvärras av tilltagande klimatförändringar. Därför måste städernas vattenproblem lösas på ett mer progressivt sätt, så att man i reningsverken kan producera energi samtidigt som vattnet kan återanvändas och näringsämnena kan återföras i kretsloppet. För att nå dit krävs det gränsöverskridande utvecklingsarbeten.

För att lösa de kommande utmaningarna krävs ett nytt och sektorsöverskridande arbete, där forskning och utveckling kopplas till demonstrationsanläggningar och pilotförsök utomlands.

Professionell personal på plats året runt

På Hammarby Sjöstadsverk arbetar experter inom vattenrening året runt med teknikutveckling, provtagning och analys. Anläggningens uppbyggnad är mycket bra lämpad för tester av ny teknik och innovativa lösningar inom vattenrening och miljöteknik. Anläggningen är uppbyggd på ett sett som möjliggör en flexibel styrning och interaktion med olika vattenrenings- och slamhanteringsprocesser.

Projekten främjar samarbete mellan forskare, företag och kommunala avloppsreningsverk för att möta framtida utmaningar inom VA-sektorn och för att öka exporten av svensk kunskap och teknik.

Läs mer här: www.sjostadsverket.se


Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.