Dotterbolag och samägda anläggningar

IVL Svenska Miljöinstitutet har för närvarande tre dotterbolag och samäger dessutom test- och pilotanläggningen Hammarby Sjöstadsverk tillsammans med KTH.

Basta Online AB

Bastaonline AB ägs sedan 2007 till 60 procent av IVL och till 40 procent av Sveriges Byggindustrier. Bolaget är en kommersialisering av ett större forskningsprojekt som utvecklade handlade om ett system för att fasa ut särskilt farliga ämnen ur byggvaror, det så kallade Basta-systemet. Läs mer om Basta Online här.

EPD International AB

EPD International AB är ett helägt dotterbolag till IVL sedan 2014. EPD International driver och förvaltar EPD-systemet som är ett system för verifiering och registrering av miljövarudeklarationer, EPD:er. Läs mer om EPD International här.

Hammarby Sjöstadsverk

Hammarby Sjöstadsverk är en unik test- och pilotanläggning för test- och utveckling av tekniker för vattenrening. Målet är att få avloppsvatten att bli så rent att det går att återanvända. Anläggningen ägs gemensamt av IVL och KTH men verksamheten leds i stor utsträckning av IVL. Förutom IVL:s forskare så är även en rad examensarbetare och doktorander från KTH versamma, vid sidan av företag som testar nya tekniker, i den kreativa miljön i Hammarby Sjöstadsverk. Läs mer om Hammarby Sjöstadsverk här.

eBVD i Norden AB

eBVD i Norden AB ska underlätta arbetet med att digitalisera byggprocessen för både tillverkare och byggherrar och bidra till ett mer miljöanpassat byggande. Bolaget bildades av IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggmaterialindustrierna. Läs mer om eBVD här.

SEC

I Kina äger vi sedan mer än tio år tillbaka företaget SEC, Sino-Swedish Environmental Technology Development Center Ltd, tillsammans med forskningsinstitutet Tianjin Academy of Environmental Sciences (TAES). 2014 etablerades det helägda dotterbolaget IVL Environmental Technologies i Beijing.

 

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.