Robin Vestergren arbetar som forskare på IVL

Specialist inom livscykelanalys

Jonatan Wranne, Göteborgskontoret

Jag fick tips av min svärmor 2009 om att de sökte folk på IVL, hon hade nämligen suttit bredvid IVL:s vd på en middag. Men det jobbet fick jag inte. Året därpå däremot, kom det ut en ny annons om att IVL sökte en LCA-specialist. Det jobbet kände jag var mitt och som tur var blev det också det.

Projektledare och expert

Jag har en bakgrund i teknisk fysik och industriell ekologi. På IVL är jag projektledare och expert inom livscykelanalys, speciellt med inriktning mot privatpersoners påverkan ur ett konsumentperspektiv – som till exempel genom arbetet med Klimatkontot. Jag svarar på folks frågor, det är både högt och lågt men alltid intressant.

Driver medvetande och kunskapen

Jag känner att jag är en kugge i maskineriet som driver medvetenheten och kunskapen om vår enskilda klimatpåverkan. Jag har också en stor förkärlek till att automatisera och göra verktyg i Excel, något som jag får användning av när jag som IVL-konsult anlitas av två av Sveriges multinationella storföretag, genom deras centrala hållbarhetsgrupper. När de gör sortimentstudier eller ska beräkna sitt globala klimatavtryck så kan det behöva göras kanske hundra livscykelanalyser på samma arbetstid som vi normalt gör en livscykelanalys här på IVL, och då hinner man inte skriva in och sortera data ”för hand”.

Tog fram klimatkalkylator

Ett av de roligaste projekten jag har gjort på IVL var när vi tog fram en klimatkalkylator för Blocket. Blocket ville beräkna hur stor klimatbesparing deras begagnatförsäljning bidrog med, utifrån antagandet att när någon köper en begagnad vara så låter den bli att köpa en ny likadan. Det är förstås en mardröm för en LCAanalytiker att försöka beräkna detta, eftersom det är tiotusentals annonser och bara bildinformation att gå på, men en av våra seniora experter hittade ett sinnrikt sätt att kunna göra det på en rimlig tid och fortfarande kunna stå för det.

Numera ägs Blocket av Schibsted och vi levererar liknande beräkningar till alla deras annonssajter runt om i världen. De äger cirka 30 stycken, så det blir några stycken varje år.