Karriär - jobba på IVL Svenska Miljöinstitutet

Vill du jobba med en hållbar samhällsutveckling?

Miljöutmaningarna är många och förändras ständigt. För att möta dessa söker vi alltid efter nya talanger och färdigheter.

Vår roll är att se till att den senaste forskningen kommer till praktisk användning i näringslivet och i övriga samhället. Det krävs en bred expertis för att lösa utmaningarna inom miljö och hållbarhet, så hos oss jobbar civilingenjörer, naturvetare, beteendevetare, samhällsvetare, ekonomer, psykologer och kommunikatörer. Arbetsmiljön är kreativ och utvecklande och alla har en stor del eget ansvar.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Lediga tjänster

Examensarbete på IVL

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss? Examensarbeten publiceas under "lediga tjänster". Du kan också kontakta den enhetschef som är ansvarig för det område du vill göra arbetet inom.

Våra medarbetare berättar

Kontaktperson
Anna Amgren Tel. 010-788 65 38 E-post: anna.amgren@ivl.se

Om oss

  • Vi är 300 medarbetare, hälften män och hälften kvinnor, en tredjedel är forskarutbildade
  • I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Fiskebäckskil
  • Internationellt har vi kontor i Kina och Indien
  • Vår värdegrund bygger på trovärdighet, framsynthet, helhetssyn, engagemang och nytta