Mobilitetslösningar kring bostaden – pitch and match event

Tack för att du deltog vid vårt event den 2 april 2019.

En stor del av ett bostadsområdes klimatpåverkan kommer från de boendes resor. Genom fler hållbara mobilitetslösningar i bostadsområden i Stockholmsregionen, kan vi minska CO2-utsläppen och samtidigt skapa mer attraktiva stads- och boendemiljöer. Därför vill IVL Svenska Miljöinstitutet nu sammanföra intresserade fastighetsägare och leverantörer av teknik och tjänster för hållbar mobilitet i Stockholmsregionen, vid ett pitch and match event den 2 april, på Open Lab Conference Center.

Vid eventet får du som fastighetsägare träffa leverantörerna av de smarta lösningar som finns på marknaden idag, som cykeltjänster, elfordonspooler, laddinfrastruktur, leveranstjänster. Du som leverantör får möjlighet att träffa och lära dig mer om olika fastighetsägares specifika behov och förutsättningar. Vi erbjuder möjligheter till mingel, nätverkande och matchning av lösning mot behov.

Eventet är kostnadsfritt och möjliggörs av det EU-finansierade tillväxt- och samverkansprojektet Grön BoStad Stockholm, som drivs av IVL tillsammans med KTH, Länsstyrelsen och Sustainable Innovation. Projektet ska bidra till en hållbar stadsutveckling i Stockholmsregionen, minskad segregation och övergången till en koldioxidsnål ekonomi, inte minst genom att främja tillväxt i små och medelstora företag som arbetar med gröna och klimatsmarta lösningar.

Lär mer om projektet Grön BoStad Stockholm här: www.gronbostadstockholm.se

Kontaktperson
Peter Bjerkesjö Tel. 010-788 67 19 E-post: peter.bjerkesjo@ivl.se