3 december

Lunchsamtal: finansieringsmöjligheter för export inom social hållbarhet

Svensk exportkredit anpassar sin låneverksamhet till EU:s agenda för hållbar finansiering, EU:s Green Deal och Parisavtalet. I detta ingår även att ta fram ett nytt ramverk för finansiering av svenska tjänster och produkter som bidrar till social hållbarhet. De kategorier som ingår i definitionen av social hållbarhet är Affordable Basic Infrastructure (mål 6, 7 & 11), Access to Essential Service (mål 3, 4 & 11) och Food Security (mål 2).