Klimatkrav för byggnader - hur ställer jag krav vid upphandling?

Inom kort blir det obligatoriskt att göra klimatdeklarationer för byggnader. Det är en del av arbetet för att Sverige ska nå netto noll-utsläpp till 2045. På det här seminariet får du kunskap om vad det nya lagkravet som träder i kraft 2022 innebär och hur du ställer relevanta krav vid upphandling.

Redan idag krävs det kunskap om byggnadens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv om man vill uppnå krav för miljöcertifieringar, men snart blir en del av kraven obligatoriska. Som fastighetsbolag eller beställare gäller det att vara förberedd och veta hur man går till väga, oavsett vilken ambitionsnivå du väljer. IVL Svenska Miljöinstitutet förklarar och svarar på frågor.

Seminariets upplägg

  • Introduktion till klimatberäkningar av byggnader och livscykelanalyser (LCA)
  • Klimatkrav idag – certifieringssystem och kommande lagkrav
  • Olika ambitionsnivåer för klimatkrav
  • Tips och råd för att ställa klimatkrav vid upphandling

Seminariet riktar sig främst till dig som jobbar med upphandling av byggprojekt och vill lära dig mer om hur du kan inkludera klimatberäkning i upphandling.

Varmt välkommen!


Webbinariet anordnas inom ett projekt finansierat av Formas.

Kontaktperson
Åsa Thrysin Tel. 010-788 68 87 E-post: asa.thrysin@ivl.se

Klimatkrav för byggnader - hur ställer jag krav vid upphandling?

Webbinarium

Tid: 9.00-10.00
Datum: 2 december 2020