Klimatkrav för byggnader – hur gör jag beräkningarna?

Vill du veta vilka klimatkrav som gäller för byggnader, lära om lagen som träder i kraft 2022 och få svaret på hur man möter kraven? På det här seminariet får du svaren och har möjlighet att ställa dina frågor.

Inom kort blir det obligatoriskt att göra klimatdeklarationer för byggnader vilket är en del av arbetet för att Sverige ska nå netto noll-utsläpp till 2045. Redan idag krävs det en del kunskap om byggnadens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv om man vill uppnå krav för miljöcertifieringar, men snart blir en del av kraven obligatoriska. Bra att veta är då att det finns verktyg och metoder som förenklar arbetet avsevärt. Bland annat Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) som är utvecklat av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Seminariets upplägg

  • Introduktion till klimatberäkningar av byggnader och livscykelanalyser (LCA)
  • Klimatkrav idag – certifieringssystem och kommande lagkrav
  • Klimatberäkning med hjälp av Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

Seminariet riktar sig främst till dig som tidigare inte kommit i kontakt med klimatberäkningar och vill lära dig mer.

Varmt välkommen!


Webbinariet anordnas inom ett projekt finansierat av Formas.

Kontaktperson
Åsa Thrysin Tel. 010-788 68 87 E-post: asa.thrysin@ivl.se

Klimatkrav för byggnader – hur gör jag beräkningarna?

Webbinarium

Tid: 9.00-10.00
Datum: 17 november 2020