Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn

Cirkulärt byggande och återbruk är en del av lösningen på byggsektorns stora utmaningar när det gäller resursförbrukning och klimatpåverkan.

På denna utbildning jämför vi cirkulärt byggande och återbruk med det traditionellt linjära arbetssättet. Du får lära dig hur du kan arbeta med återbruk i praktiken – både i din organisation och i ditt projekt.

Denna grundutbildning riktar sig både till dig som arbetar i produktionen och dig på övergripande strategisk nivå. Samtidigt ger den en bra introduktion till området för aktörer som arkitekter, projektledare, konsulter, fastighetsägare, offentliga aktörer och materialleverantörer.

Utbildningen är framtagen av och leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och Centrum för cirkulärt byggande. Västra Götalandsregionen har finansierat framtagningen av utbildningsmaterialet.

Kursdatum: 11 november
Kurslängd: Halvdag
Kursform: Lärarledd utbildning på distans i realtid
Antal deltagare: Max 20 personer

Mer information och anmälan: Kursarrangören Byggbranschens utbildningscenter

Kontaktperson
Johanna Andersson Tel. 010-788 67 62 E-post: johanna.andersson@ivl.se

Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn

Plats: Distans

Datum: Onsdag 11 november

Kostnad: Se information om pris på anmälningssidan