Är den globala marknaden redo för svenska smarta mobilitetslösningar?

Transport av människor i urbana miljöer är en av de största utmaningarna för städer att hantera i världen. Upp till 80 procent av stadens allmänna utrymmen används till vägar eller för parkering. Det finns ett akut behov av att utmana den konventionella strukturen för bilägande och hitta nya sätt för smart mobilitet.

Den svenska teknikindustrin ligger i framkant när det gäller smart mobilitet, men är den globala marknaden redo för svenska lösningar inom mobilitet? Det är fokuset för detta seminarium.

I seminariet kommer vi att få lyssna till svenska innovativa företag som t.ex. NEVS om deras internationaliseringsresa inom området samt delta i diskussion kring vad som behöver göras för att svenska företag ska lyckas med exporten. Lyssna även till konkreta projekt från två städer som är intresserade av svenskt samarbete och deras pågående arbete. Vad är drivkraften hos kunderna? Hur får vi till omställningen globalt med svenska lösningar? Hur samverkar vi?

För mer information, kontakta:
Rebecca Larson, rebecca.larson@ivl.se, Tel: +46 10 788 65 84

Hur exporterar vi svenska smarta mobilitetslösningar?

Plats: Online

Datum: Torsdag 8 oktober

Tid: 15:00 - 16:30

Anmäl dig till evenemanget här