Lär dig använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

IVL Svenska Miljöinstitutet har under många år genomfört stora livscykelanalysstudier i samarbete med byggbranschen. Studier som ofta är komplexa och därför kräver expertkompetens. För att branschen ska kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder.

Utbildningen är en nybörjarutbildning som fokuserar på den praktiska beräkningen och börjar med 4 timmar digital utbildning via Zoom. Vi går genom funktioner i BM tillsammans och blandar teoripass med övningsuppgifter. Du får även lära dig mer om EPD:er och möjlighet att testa den digitala inläsningen mellan ett kalkylprogram och BM.

Efter utbildningen fortsätter du arbeta med övningsuppgifterna och har möjlighet att ställa frågor till kursledaren. Utbildningen avslutas med en gemensam timme med övriga kursdeltagare där vi repeterar funktioner samt diskuterar lärdomar från verktyget.

Målet med utbildningen är att du som kursdeltagare ska bli självständig i arbetet med klimatberäkningar av byggnader.

7 okt: Digital utbildning via Zoom, kl 8.30-12.30
Vi alternerar teoripass med egna övningar och test av funktioner i BM. Under övningsuppgifterna finns kursledaren tillgänglig digitalt så du kan ställa frågor.

7-28 okt: Löpande support
Under en period på 3 veckor har du möjlighet att fortsätta ställa frågor till kursledaren. Du kan fortsätta arbeta med övningsuppgifterna efter utbildningen, testa egna beräkningar i BM och få personlig support. Frågorna ska beröra de områden som utbildningen berör. Varje deltagare har ca 1 timme support till förfogande under denna period. Frågorna ställs via mejl eller via personlig avstämning digitalt.

28 okt: Avslutande gemensam timme, kl 13.00-14.00
Utbildningen avslutas med en gemensam timme där vi repeterar funktionerna i BM. Du får då chansen att diskutera med övriga deltagare om erfarenheter och ställa frågor. Denna timme är inte obligatorisk.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med byggbranschen utvecklat ett verktyg som inte kräver några förkunskaper – Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

Verktyget levereras med en databas med medelvärden för de vanligaste svenska byggvarorna som under projektets gång kan ersättas med specifik EPD data. Verktyget kan användas för att uppfylla Miljöbyggnad 3.0 krav på klimatberäkning eller för att verifiera upphandlingskrav.

www.bmmiljoberakning.se kan du läsa mer om Byggsektorns miljöberäkningsverktyg BM.

Efter att du anmält dig får du ett bekräftelsemejl, om du inte får bekräftelsemail kontakta asa.thrysin@ivl.se så kontrollerar vi att din anmälan har registrerats.

OBS! Endast betalning via faktura är möjligt (även om det ser ut som att man kan betala med kort)

Kontaktperson
Åsa Thrysin Tel. 010-788 68 87 E-post: asa.thrysin@ivl.se

Lär dig använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Plats: Webbinarium

Datum: Onsdag 7 oktober

Tid: 8.30 - 12.30

Kostnad: 7600 kr exkl. moms