Utblick mot Horizon Europe - Resultat och lärdomar av två års arbete med forskningsagendan för SusChem Sweden

I snart två år har vi arbetat med SusChem Sweden kring samverkan mellan industri och forskarsamhället i Sverige. Målet har varit att stärka möjligheterna att utveckla klimatsmarta kemikalier och material i Sverige. Vissa delar har gått som planerat, andra har lett till intressanta lärdomar.

Genom detta webbinariet bjuder vi in dig att lämna synpunkter och komma med idéer på hur vi kan samverka ännu bättre och uppnå målen om att utveckla klimatsmarta kemikalier och material. Utgångpunkten är att vi berättar om vad vi lärt oss, resultatet i form av projekt samt presenterar en uppdaterad version av forskningsagendan för SusChem Sweden.

Preliminärt program (kommer att uppdateras):

  • Presentation av agendan
  • Berättelser från arbetet och projektexempel
  • Öppen diskussion – feedback och fortsatt arbete

Till mötet har vi bjudit in personer som varit involverade i arbetet sen tidigare, nya företag, forskare som vill delta samt finansiärer med koppling till Europas nästa ramprogram.

Kontaktperson
Sara Anderson Tel. 010-788 67 21 E-post: sara.anderson@ivl.se

Utblick mot Horizon Europe - Resultat och lärdomar av två års arbete med forskningsagendan för SusChem Sweden

Plats: Webbinarium

Datum: Onsdag 9 september

Tid: 08.30 - 10:00