Webbinarium om ansvarsfull upphandling av elbussar och koboltinnehållande batterier

Elbussar har många fördelar. De släpper inte ut några avgaser och klimatpåverkan blir mycket låg. Men istället behövs större mängder metaller till batterier. Ett exempel är kobolt, där utvinningen i Demokratiska Republiken Kongo kan ge sociala problem i form av barnarbete. Vilka möjligheter har upphandlare att ställa krav och genomföra ansvarsfulla upphandlingar? Detta är temat för vårt webbinarium den 17 juni klockan 09:00-10:00.

IVL Svenska Miljöinstitutet bjuder in till ett webbinarium där Iris Rehnström, hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken, berättar om hur de arbetar med ansvarsfull upphandling av bussar. Nuförtiden är eldriven busstrafik ett alternativ som växer snabbt. Alexandra Wu från IVL kommer därefter att berätta om ansvarsfull upphandling av kobolt till batterier. Webbinariet avslutas med en kort presentation av EPD International som arbetar med certifierade miljövarudeklarationer.

Introduktionen leds av Mats-Ola Larsson, moderator och Lisbeth Dahllöf, sakkunnig på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mats-Ola Larsson

Lisbeth Dahllöf

Alexandra Wu

Iris Rehnström

Sebastian Welling

Program för evenemanget:

  1. Välkommen och introduktion (Mats-Ola Larsson och Lisbeth Dahllöf, IVL)
  2. Hur kan upphandlare få information och styra mot bättre miljömässiga och sociala villkor för bland annat koboltframställning till batterierna? (Iris Rehnström, Skånetrafiken)
  3. Ansvarsfull upphandling av kobolt till elbussars batterier (Alexandra Wu, IVL, föredraget presenteras på engelska)
  4. Kort presentation av EPD International och info om att det finns EPD för buss, som kan vidareutvecklas. (Sebastian Welling, EPD International)

Välkommen!

Anmäl dig här till webbinariet

Kontaktperson
Lisbeth Dahllöf Tel. 010-788 68 53 E-post: lisbeth.dahllof@ivl.se

Webbinarium om ansvarsfull upphandling av elbussar och koboltinnehållande batterier

Plats: Webbinarium

Datum: Onsdag 17 Juni

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs