LCA och livscykelperspektiv, vad är nyttan?

IVL:s LCA-experter reder ut begreppen under detta webinarium.

Vilken påse ska jag välja? Hur bra är elbilar från ett miljöperspektiv? Frågor som denna metod kan svara på, anmäl dig och lär dig mer.

LCA och livscykeltänkande är nödvändigt för att förstå produkters och organisationers miljöpåverkan i ett helhetsperspektiv. Då fokus ökar på minskad klimatpåverkan, resurseffektivitet och ökad cirkularitet.

Livscykelperspektivet ingår i ISO14001, miljövarudeklarationer (EPD) och klimatrapportering enligt GHG Protocol och i framtagande av mål enligt SDGer eller Science Based Targets. Målet är en långsiktig produktutveckling i ett helhetsperspektiv.

På seminariet får du grunderna i LCA-metodiken, förståelse för hur resultaten tolkas och hur du kan implementera ett livscykelperspektiv i din verksamhet.

Välkomna!

LCA och livscykelsperspektiv, vad är nyttan?

Plats: webbinarium

Datum: torsdag 11 juni 2020

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs

Anmäl dig här