Lär dig använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Med anledning av Coronaviruset och den nationella smittspridningen kommer denna utbildning genomföras digitalt. Utbildningen delas upp i tre delar.

22 april: Digital utbildning kl 8.30-12.30

Vi alternerar teoripass med att ni gör egna övningar i BM. Under övningsuppgifterna finns kursledaren tillgänglig digitalt så att ni kan ställa specifika frågor om uppgifterna och verktyget.

22 april – 12 maj: Löpande support

Under en period på 3 veckor har ni möjlighet att fortsätta ställa frågor till kursledaren. Ni kan fortsätta arbeta med övningsuppgifterna efter utbildningen eller testa egna beräkningar i BM och få personlig support. Frågorna ska beröra de områden som utbildningen berör. Varje deltagare har ca 1 h support till förfogande under denna period. Frågorna kan antingen vara via mail eller vid en personlig avstämning digitalt.

1 h under vecka 20: Avslutande gemensam timme

Som avslutning av utbildningen har vi en gemensam avslutande timme. Datum och tid bestämmer vi gemensamt. Syftet med denna timme är att ni får chansen att diskutera med övriga deltagare om erfarenheter kring verktyget och beräkningen samt lyfta era sista frågor. Denna timme är inte obligatorisk.

Utbildning Webinar 22 april

IVL Svenska Miljöinstitutet har under många år genomfört stora livscykelanalysstudier tillsammans med byggbranschen. Dessa studier är ofta komplexa och kräver expertkompetens och är därför inte möjliga att genomföra i vanliga byggprojekt. För att branschen ska kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder.

IVL har därför tillsammans med byggbranschen utvecklat ett verktyg som inte kräver några förkunskaper – Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

  • Verktyget levereras med en databas med medelvärden för de vanligaste svenska byggvarorna som under projektets gång kan ersättas med specifik EPD data.
  • Verktyget kan användas för att uppfylla Miljöbyggnad 3.0 krav på klimatberäkning eller för att verifiera upphandlingskrav.

Utbildningen är anpassad för nybörjare som ska lära sig att göra klimatdeklarationer med hjälp av Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg. Fokus under dagen är det praktiska arbetet i verktyget där vi jobbar med olika övningsuppgifter, men som alterneras med kortare teoripass. Vi arbetar med olika konstruktioner som definieras genom att du väljer såväl generisk som specifik data (EPD = Environmental Product Declaration) och genererar rapporter. Byggmaterial byts ut efter hand och nya rapporter genereras för att du ska få en känsla för vad som påverkar resultatet. Vi kollar även på möjligheten till digitala kopplingar med olika kalkylverktyg.

www.ivl.se/bm kan du läsa mer om utbildningen och Byggsektorns miljöberäkningsverktyg BM.

Lär dig använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Plats: Webinar

Datum: Onsdag 22 april

Tid: 8.30 - 12.30

Kostnad: 7600 kr exkl. moms