N/A 2020-04-22

Lär dig använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Utbildning Göteborg 22 april

IVL Svenska Miljöinstitutet har under många år genomfört stora livscykelanalysstudier tillsammans med byggbranschen. Dessa studier är ofta komplexa och kräver expertkompetens och är därför inte möjliga att genomföra i vanliga byggprojekt. För att branschen ska kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder.

IVL har därför tillsammans med byggbranschen utvecklat ett verktyg som inte kräver några förkunskaper – Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

  • Verktyget levereras med en databas med medelvärden för de vanligaste svenska byggvarorna som under projektets gång kan ersättas med specifik EPD data.
  • Verktyget kan användas för att uppfylla Miljöbyggnad 3.0 krav på klimatberäkning eller för att verifiera upphandlingskrav.

Utbildningen är anpassad för nybörjare som ska lära sig att göra klimatdeklarationer med hjälp av Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg. Fokus under dagen är det praktiska arbetet i verktyget där vi jobbar med olika övningsuppgifter, men som alterneras med kortare teoripass. Vi arbetar med olika konstruktioner som definieras genom att du väljer såväl generisk som specifik data (EPD = Environmental Product Declaration) och genererar rapporter. Byggmaterial byts ut efter hand och nya rapporter genereras för att du ska få en känsla för vad som påverkar resultatet. Vi kollar även på möjligheten till digitala kopplingar med olika kalkylverktyg.

www.ivl.se/bm kan du läsa mer om utbildningen och Byggsektorns miljöberäkningsverktyg BM.

www.ivl.se/bm kan du läsa mer om Byggsektorns miljöberäkningsverktyg BM.