Klimatpåverkan från elbilsbatterier och tekniker för fossilfria godstransporter

Välkommen till ett frukostseminarium som tar upp några högaktuella miljöfrågor på transportområdet.

Vi på IVL Svenska Miljöinstitutet vill gärna dela med oss av våra forskningsresultat och få inspiration för framtida arbete. På detta frukostseminarium presenterar vi vår uppdaterade studie om utsläpp av växthusgaser från produktionen av elbilsbatterier samt en studie om framtidens tunga godstransporter. En representant från Scania kommer också att berätta om Scanias miljö- och livscykelanalysarbete.

Kontaktperson
Lisbeth Dahllöf Tel. 010-788 68 53 E-post: lisbeth.dahllof@ivl.se

Klimatpåverkan från elbilsbatterier och tekniker för fossilfria godstransporter

Frukostseminarium

Datum: 27 mars 2020

Plats: Open lab, Valhallavägen 79, Stockholm