N/A 2020-03-03

Fordonsåtervinning - så sluter vi cirkeln

Såväl plast som värdefulla metaller i bilens elektronik kan återvinnas mer funktionellt än vad som görs idag. Genom att kombinera en utökad bildemontering med nya metoder för materialåtervinning kan värdefulla resurser bättre tas tillvara och få nytt liv i nya produkter.

Hanna Ljungkvist Nordin

– Det tar både tid och mycket resurser att förändra befintliga återvinningsmetoder men med tydliga styrmedel och en förändrad balans mellan demontering och fragmentering tror jag att det kan bli mycket bättre i framtiden, säger Hanna Ljungkvist Nordin, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vid årsskiftet avslutades det fyraåriga Mistraprojektet Explore som handlar just om mer effektiv fordonsåtervinning. Explore har bland annat kartlagt innehållet av värdefulla och sällsynta metaller, samt plast, i fordonsflottan och undersökt hur man kan vidareutveckla dagens demonteringsverksamhet genom flödessimulering och lean-principer. Projektet har samlat aktörer från forskning, bildemontering, fordonstillverkning och återvinning

Den 3 mars presenterar Hanna Ljungkvist Nordin resultaten i Explore, vid sidan av ytterligare fem projekt som finns representerade vid slutkonferensen för Mistra Closing the Loop i Stockholm.

Anmäl dig här!


För mer information, kontakta:
Hanna Ljungkvist Nordin, hanna.ljungkvist@ivl.se, tel: 010-788 68 99