N/A 2019-12-05

Läkemedelsrening vid ARV - pågående förstudier och investeringsprojekt

IVL Svenska Miljöinstitutet bjuder in till ett heldagsseminarium med tema läkemedelsrening vid avloppsreningsverk. Fokus på seminariet är de 22 förstudierna och 8 investeringsprojekten som just nu pågår runt om i landet. Programmet har tagits fram i samarbete med Naturvårdsverket, Svenskt Vatten/beställargruppen och flera av de pågående projekten som fått bidrag från Naturvårdverket.

Syfte: Förutom att förmedla kunskap om pågående förstudier och investeringsprojekt, vilka kommer att leda till konkreta åtgärder vid svenska reningsverk, ska seminariet även bidra till en ökad kunskapsuppbyggnad kring rening av läkemedelsrester och relaterade frågeställningar som behovsbedömning, pilotförsök, planering, projektering, upphandling, installation, uppstart och drift. Ett intensivt kunskapsutbyte mellan pågående och avslutade projekt och aktörer som inte ännu inte har blivit aktiva i frågan eftersträvas.

Målgrupp: Seminariet arrangeras i utgångsläge som ett möte för kommuner och kommunernas VA-organisationer. (Seminariet vänder sig därmed inte till teknikleverantörer och konsulter.)

 

Tid och plats

Tid: 5 december, 9:00 – 15:50
Plats: Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Kontaktperson
Christian Baresel Tel. 010-788 66 06 E-post: christian.baresel@ivl.se