Workshop för klimatsmarta material i samhällsbyggnad
N/A 2019-11-18

Workshop om Klimatsmarta Material i samhällsbyggnad

Suschem workshop Stockholm 18 november.

Samhället står inför stora utmaningar att ställa om till en mer hållbar utveckling där resurser används effektivt, kretslopp blir cirkulära och klimatpåverkan minskas. Kemiindustrierna är nödvändiga för att kunna bygga ett hållbart samhälle. För att lyckas med det krävs ny teknik och kunskap.

I ett första utkast till forskning- och innovationsagenda har IKEMs medlemsföretag tillsammans med IKEM och IVL gemensamt identifierat ett antal områden där det finns behov av ökad kunskap och kompetensuppbyggnad – vilken kan tillgodoses med svensk forskning. Bakom denna agenda finns en vilja att satsa på att utveckla nya och ännu bättre kemikalier, material och lösningar för att bidra till ett hållbart samhälle.

Program

● Presentation av SusChem Sweden och det tematiska området där vi letar skarpa projekt

● Önskad målbild 2030 – vad behöver hända för att vi ska nå dit?

● Framtagande och utveckling av projektförslag

● Diskussion och nästa steg - vad krävs för att forskningen ska ta mer fart?

Tid och plats

Tid: 18 november, 10:00 – 15:00 (registrering och fika från kl. 9:30)
Plats: Näringslivets hus, Stockholm

Kontaktperson
Sara Anderson Tel. 010-788 67 21 E-post: sara.anderson@ivl.se