Webinarier eBVD: Varför eBVD?

Ett kortare (30 min), kostnadsfritt, webinarium för dig som är beslutsfattare och behöver veta mer om eBVD och vilka fördelar systemet har.