N/A 2019-09-18

Cirkulära plastflöden

Suschem workshop Göteborg 18 september.

Vi vill nu ta nästa steg och bredda samarbetet inom Suschem genom att bjuda in till deltagande i tre tematiska workshopar om framtida projektförslag. Vi skulle vara glada om du har möjlighet att närvara inom det, eller de, tematiska område som är relevant för dig!

Tre olika workshoppar

Tid: 10:00 – 15:50 (registrering och fika från kl. 9:30)

Program

  • Presentation av SusChem Sweden och det tematiska området där vi letar skarpa projekt
  • Önskad målbild 2030 – vad behöver hända för att vi ska nå dit?
  • Framtagande och utveckling av projektförslag
  • Diskussion och nästa steg - vad krävs för att forskningen att ta mer fart?

Tid och plats

Tid: 18 september, 10:00 – 15:50 (registrering och fika från kl. 9:30)
Plats: IVL Svenska Miljöinstituet, Aschebergsgatan 44, Göteborg

Information och anmälan