Påverka FoI-agendan för näringsåtervinning från avlopp

Förbud och krav – hur ska det gå till? IVL och RISE har från Vinnova fått i uppdrag att författa en nationell strategisk forsknings- och innovationsagenda för fosfor- och kväveåtervinning ur avloppsströmmar. Hur ett förbud mot slamspridning ska komma att utformas är under utredning ihop med krav på återvinning av fosfor från avlopp.

Hur ska kraven kunna uppfyllas och målen nås? Vi bjuder in till en WORKSHOP för att gemensamt diskutera forsknings-, utvecklings- och innovationsbehov inom området. Detta är en möjlighet att i samverkan beskriva vilka behov som finns för att föra utvecklingen framåt och vad som behövs i just er organisation för att det ska bli verklighet.

AGENDA

Workshoppen kommer att brytas av med ett antal korta presentationer på följande ämnen

  • Uppdatering utredningen Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam, Dir. 2018:67 – Folke Larsson
  • Kemiska gödselegenskaper hos utvunna näringsämnen från avlopp – Åsa Myrbeck
  • Internationell utblick och befintliga tekniska lösningar för kväve och fosforåtervinning – Bo von Bahr
  • Pågående slam-projekt på IVL – Chatarina Grundestam


Mer detaljerad agenda kommer ihop med underlagsmaterial två veckor innan mötet.

Välkomna!

Anmälan

Påverka FoI-agendan för näringsåtervinning från avlopp

När: Tisdag 10 september 2019, kl. 10.00-16.00

Var: IVL Svenska Miljöinstitutet,
Valhallavägen 81, Stockholm