Välkommen till en eftermiddag med Grön BoStad på Tekniska Museet

IVL bjuder genom Grön BoStad in till en eftermiddag på Tekniska Museet fullspäckad med resultat från projektet, möjligheter för samarbeten framåt och en intressant presentationsrunda med alla er små- och medelstora företag.

Eftermiddagen inleds med en guidad tur på museet följt av ett intressant program. Efteråt blir det aw för alla som vill prata vidare.

Anmäl dig här

(Anmäl dig senast 23 maj)

Tid: 4 juni, kl 12.45-16.00 (sista anmälningsdag 23 maj)
Plats: Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm
Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs

Program

12.45

Samling vid entrén

13:00

Gemensam guidad visning "100 innovationer" på Tekniska Museet


Bubblor och välkomna!


Presentation av involverade företag och gröna innovationer

15.00

Fika


Grön BoStad - möjligheter framåt: idéer, projekt och utlysningar

16:00

Avslut med efterföljande AW (frivillig)


Varmt välkomna!

Den här eftermiddagen är möjlig tack vare EU-projektet Grön BoStad Stockholm, ett projekt finansierat av Europeiska Regionalfonden. Det leds av KTH med IVL Svenska Miljöinstitutet, Sustainable Innovation och Länsstyrelsen Stockholm som partners. Projektet arbetar för en hållbar stadsutveckling, minskad segregation och övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Läs mer om projektet Grön Bostad här

Anmälan
Kontaktperson
Daniel Edlund Tel. 010-788 65 33 E-post: daniel.edlund@ivl.se

Har du några frågor? Vänligan kontakta:
Daniel Edlund, daniel.edlund@ivl.se,
010-788 65 33