Mobilitetslösningar kring bostaden – pitch and match event

En stor del av ett bostadsområdes klimatpåverkan kommer från de boendes resor. Genom fler hållbara mobilitetslösningar i bostadsområden i Stockholmsregionen, kan vi minska CO2-utsläppen och samtidigt skapa mer attraktiva stads- och boendemiljöer. Därför vill IVL Svenska Miljöinstitutet nu sammanföra intresserade fastighetsägare och leverantörer av teknik och tjänster för hållbar mobilitet i Stockholmsregionen, vid ett pitch and match event den 2 april, på Open Lab Conference Center.