N/A 2019-03-27

Slutkonferens i projektet Cityfied + Renoveringsdagen

Det EU-finansierade projektet Cityfied har testat hur man kan renovera och energieffektivisera miljonprogramshus så de klarar samma energikrav som nya bostäder. På slutkonferensen den 27-28 mars får ni veta resultaten och hur arbetet gick till.

Konferensen arrangeras tillsammans med Renoveringsdagen 2019 och sker i Lund, eftersom ett studiebesök ingår i stadsdelen Linero där renoveringen genomfördes.

Mer information, program och anmälan till båda dagarna finns på följande länk:
https://sv-se.invajo.com/event/nationelltrenoveringscentrum/renoveringsdagen2019

Konferensen är kostnadsfri men anmälan krävs, senast 12 mars.