Vattenbristen - utmaningar och lösningar i ett förändrat klimat

De senaste tre åren har Sverige drabbats av svår torka. Den rekordvarma sommaren 2018 drabbades över hälften av landets kommuner av vattenbrist och 85 av dem utfärdade förbud mot bevattning. Vad är det som händer egentligen?