Frukostseminarium Mistra Carbon Exit

Vad blir nästa steg, efter klimatkonferensen i Katowice? Regelboken för Parisavtalet antogs på COP24 i Katowice i december. Vad säger experterna – räknas detta som en framgång för klimatet eller blev regelboken för otydligt formulerad? Och vad händer med de kapitel som lämnades tomma för fortsatta förhandlingar längre fram?