N/A 2018-12-14

Lär dig använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Utbildning Malmö 14 december.

IVL Svenska Miljöinstitutet har under många år genomfört stora livscykelanalysstudier tillsammans med byggbranschen. Dessa studier är ofta komplexa och kräver expertkompetens och är därför inte möjliga att genomföra i vanliga byggprojekt. För att branschen ska kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder.

IVL har därför tillsammans med byggbranschen utvecklat ett verktyg som inte kräver några förkunskaper – Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.
• Verktyget levereras med en databas med medelvärden för de vanligaste svenska byggvarorna som under projektets gång kan ersättas med specifik EPD data.
• Verktyget kan användas för att uppfylla Miljöbyggnad 3.0 krav på klimatberäkning eller för att verifiera upphandlingskrav.

Praktisk information:
Frukost serveras från kl. 8.30. Ni bör ha BM installerat på era datorer, om ni inte har det hjälper vi er att installera kl. 8.30.Utbildningen startar kl. 9.15.

Kommande infoträffar och utbildningar

Utbildning 14 december kl. 9.15-16.30 Malmö, 7600 kr.

Infoträff 19 december kl. 8.00-9.30 Stockholm – kostnadsfri

www.ivl.se/bm kan du läsa mer om Byggsektorns miljöberäkningsverktyg BM.

Sätt upp dig på väntelistan nedan om tillfället är fullbokat. På så vis får vi bättre koll på efterfrågan och kan skapa fler tillfällen.