15 april

Klimatkrav för byggnader - hur ställer jag krav vid upphandling?

Inom kort blir det obligatoriskt att göra klimatdeklarationer för byggnader. Det är en del av arbetet för att Sverige ska nå netto noll-utsläpp till 2045. På det här seminariet får du kunskap om vad det nya lagkravet som träder i kraft 2022 innebär och hur du ställer relevanta krav vid upphandling.Redan idag krävs det kunskap om byggnadens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv om man vill uppnå krav för miljöcertifieringar. Snart blir en del av de kraven obligatoriska. Som fastighetsbolag eller beställare gäller det att vara förberedd och veta hur man går till väga, oavsett vilken ambitionsnivå du väljer. IVL Svenska Miljöinstitutet förklarar och svarar på frågor. Seminariet riktar sig främst till dig som jobbar med upphandling av byggprojekt och vill lära dig mer om hur du kan inkludera klimatberäkning i upphandling.