19 mars

Mistra Carbon Exit Week: Gå före i klimatfrågan? Ett samtal om drivkrafter och utmaningar

Gå före i klimatfrågan? Ett samtal om kollektivt ledarskap och lärande vid transformativa förändringar. Varför är kollektivt ledarskap så viktigt för att nå klimatmålen? Vad innebär egentligen ”att gå före” i klimatfrågan? Vilka vinster och utmaningar finns för samarbete och lärande mellan olika aktörer?Seminariet avslutas med sammanfattning av veckan och framåtblick.