17 mars

Mistra Carbon Exit Week: Koldioxidneutral infrastruktur - är det möjligt?

Koldioxidfri infrastruktur - är det möjligt? Från produktion av basmaterial till färdig väg. Vi presenterar vår senaste forskning över åtgärder för att minska klimatpåverkan längs värdekedjorna för infrastruktur och dess koppling till energisystemet. På seminariet kommer vi att belysa både tekniska möjligheter och utmaningar.Varmt välkommen!