16 mars

Mistra Carbon Exit Week: Hur och när kan vi bygga koldioxidneutralt?

Hur och när kan vi bygga koldioxidneutralt? Mistra Carbon Exits forskare presenterar analyser av vad som krävs för att olika byggsystem ska klara nettonollutsläpp. Hur långt kommer vi med upphandlingskrav? Hur påverkar pandemin omställningen och vad är bäst: betong eller trä? Vi sammanfattar de tekniska möjligheterna och utmaningarna att hinna implementera dem i tid.