11 mars

Informationsträff om Centrum för cirkulärt byggande

Välkommen till en informationsträff där vi berättar om samverkansarenan Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild. Vi ger även en demo-visning av CCBuilds nya digitala plattform med systemstöd för cirkulär produkthantering inom projekt, inom organisationer och mellan organisationer. Detta innebär visning av CCBuilds nya produktbank, inventeringsapp och marknadsplats.Träffen vänder sig både till redan engagerade samverkansparter i CCBuild och till dig som är nyfiken och vill veta mer om vårt arbete.