28 januari

Tjänster för klimatberäkning och upphandling av byggnaderTjänster för klimatberäkning och upphandling av byggnader

För att snabbare minska klimatpåverkan från byggandet behöver marknaden gå före och ställa krav på klimatförbättrande åtgärder. Därför har IVL tagit fram ett tjänstepaket för att hjälpa företag och beställare att göra klimatberäkningar på ett enkelt sätt. Anmäl dig till detta seminarium för att få veta mer om hur du beställer klimatberäkningar eller får stöd att införa klimatkrav vid upphandling.