7 april

Klimatdeklarera med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

2022 blir det lagkrav att alla nya byggnader ska klimatdeklareras. Denna utbildning handlar om hur du kan beräkna och redovisa klimatpåverkan från produktion och transport av byggmaterial och byggprodukter till uppförande, med det branschgemensamma verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM). Vi går även igenom hur du ställer rätt krav vid beställning av en klimatdeklaration och ställer klimatkrav vid upphandling av byggprojekt.

People working on construction site
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.556fc7e17c75c8493316226/build-workplace-construction-work.jpg