26 januari

Hur kommer framtidens eBVD att se ut?

Lagen om klimatdeklaration för nya byggnader träder i kraft den 1 januari 2022. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet. Behovet av ett digitalt system för att deklarera miljöprestanda är stort. eBVD driver just nu ett utvecklingsprojekt där vi anpassar systemet efter morgondagens utmaningar. På seminariet får du en liten smygtitt! Välkommen att anmäla dig!

People working on construction site
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.66c0c1d317b4f02c4d46301/build-workplace-construction-work.jpg