9 december

Torsdagar med Kompark: Flexibla parkeringstal och mobilitetstjänster

Hur arbetar kommuner med flexibla parkeringstal? Hur vanliga är de i kommunerna och hur används de av exploatörerna? Vi presenterar en nulägesbild baserad på enkätsvar från 56 kommuner och samtalar om hur hållbara mobilitetstjänster kan täcka de boendes resbehov. Detta webbinarie är första i en serie om tre: Flexibla parkeringstal. Eventet riktar sig till trafik- och stadsplanerare, såväl politiker som tjänstemän och strateger. Varmt välkommen att anmäla dig!

Bilar som står på en parkering
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.556fc7e17c75c849331405d/bilar-parkering-fordon.jpg