7 december

eBVD - Varför eBVD

Inom byggbranschen har man sedan många år en gemensam överenskommelse om hur miljö- och hälsoinformation skall dokumenteras och delas för byggvaror. Detta görs genom en byggvarudeklaration. För dig som är beslutsfattare och behöver veta mer om eBVD och vilka fördelar systemet har, samt vill få en bättre förståelse för hur du skall förhålla dig till eBVD och miljöbedömning den svenska marknaden anordnar vi kostnadfria webbinarier. Välkommen att anmäla dig till vårt informationsmöte om eBVD.

En byggarbetsplats med lyftkranar och en röd arbetshjälm
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.66c0c1d317b4f02c4d4c36/construction_site_helm.jpg